Hướng dẫn liên kết tài khoản Google, Facebook
2021-01-06 11:15:38

   Kết nối tài khoản Facebook, Google

Sau khi đăng nhập, từ menu trái chọn “Tài khoản kết nối” để truy cập trang “Tài khoản kết nối”. Từ trang “Tài khoản kết nối” chọn “Kết nối” ở mục “icon facebook” hoặc "g+" để chuyển sang trang xác thực do Facebook , GG cung cấp cho dịch vụ VegaID:

- Trên màn hình xác thực của Facebook, thực hiện xác nhận cho phép tài khoản Facebook của bạn được sử dụng trên hệ thống VegaID với những thông tin được hiển thị trên màn hình:

+ Đối với tài khoản Facebook :

+ Đối với tài khoản Google :

Sau khi hoàn tất, hệ thống chuyển hướng về trang “Tài khoản kết nối” để hiển thị kết quả mới được cập nhật.