Chúa Tể Tây Du>>
Chân Long 2016>>
Đại Mạc Phong Vân>>
Bá Đạo Anh Hùng >>
Vegagame
Mobile

Tam Quốc Anh Hùng là gMO do Vega Game và HALOER hợp tác phát triển.

Tam Quốc Anh Hùng>>
Mobile

Lưỡng Long Nhất Thể là sản phẩm mobile game do Vegagame cùng với Hangzhou Yunkun hợp tác phát hành.

Lưỡng Long Nhất Thể>>
Mobile

Tân Chân Long là sản phẩm GMO do Dream City sản xuất và Vegagame trực tiếp phát hành.

Tân Chân Long>>
Mobile

Bá Đạo Anh Hùng là sản phẩm GMO do Beijing ChuJian sản xuất và Vegagame trực tiếp phát hành.

Bá Đạo Anh Hùng >>

Core Value

Dịch vụ hàng đầu & Chất lượng hàng đầu
Cho game thủ và vì game thủ.

Our Mission

Chúng tôi cung cấp những giá trị giải trí tốt nhất cho cộng đồng game Việt.

Our vision

Chúng tôi hướng tới tạo ra các dịch vụ độc đáo và mới lạ cho game thủ Việt Nam và Quốc Tế.

Vega's Services

Vega's Services>>

Our Partners

Our Partners>>

Vega Corp

Vega Corp>>

Contact Us

Contact us>>