Đối tác

Hiện tại có rất nhiều công ty nước ngoài cũng như công ty trong nước đã và sẽ trở thành đối tác của VegaGame trong lĩnh vực giải trí Online