Hotline: 1900544454

Lục Địa Rồng S7: Mở Server mới lúc 10h ngày 31/05/2017

gaba
Khách hàng vip Nạp tiền

Lịch mở server

- Lục Địa Rồng S7

31/05/2017, 10h

- Lục Địa Rồng S8

30/05/2017, 13h

- Lục Địa Rồng S6

29/05/2017, 11h

- Lục Địa Rồng S5

29/05/2017, 10h

Xem thêm

Chúa Tể Tây Du - Update Phiên Bản Mới

15h, 18/04/2017

BQT Chúa tể tây du thông báo update phiên bản mới. Thời gian bắt đầu: 6h00 ngày 14/02/2017. Thời gia

Thứ 1 ngày 13/02/2017

Chư vị hảo hữu thân mến

 

BQT Chúa tể tây du thông báo update phiên bản mới

Thời gian dự kiến:

- Thời gian bắt đầu: 6h00 ngày 14/02/2017

- Thời gian kết thúc: 6h30 ngày 14/02/2017

Nội dung:

 

Linh Thú:

 

 

Mecha đến từ tương lai

 

 

Thời trang

 

 

 

 

 

Hệ thống thú hồn:

 

Close