Hotline: 1900544454

Lục Địa Rồng S7: Mở Server mới lúc 10h ngày 31/05/2017

gaba
Khách hàng vip Nạp tiền

Lịch mở server

- Lục Địa Rồng S7

31/05/2017, 10h

- Lục Địa Rồng S8

30/05/2017, 13h

- Lục Địa Rồng S6

29/05/2017, 11h

- Lục Địa Rồng S5

29/05/2017, 10h

Xem thêm

Thời gian phát: 24-10-2016 đến 2017-12-25 00:00:30

Số lượng còn: 2000/2000

Thời gian phát: 10-10-2016 đến 2017-12-08 06:30:31

Số lượng còn: 4999/4999

Thời gian phát: 07-09-2016 đến 2017-11-09 06:10:32

Số lượng còn: 2000/2000

Thời gian phát: 10-08-2016 đến 2017-11-01 06:05:49

Số lượng còn: 3001/3001

Thời gian phát: 23-08-2016 đến 2017-09-13 10:10:38

Số lượng còn: 3999/3999

Thời gian phát: 08-08-2016 đến 2017-08-31 14:45:27

Số lượng còn: 470/501

Thời gian phát: 26-07-2016 đến 2017-07-13 13:45:18

Số lượng còn: 863/1000

Thời gian phát: 08-09-2016 đến 2016-10-31 23:55:51

Số lượng còn: 3505/3550

Thời gian phát: 08-08-2016 đến 2016-08-31 23:55:43

Số lượng còn: 1945/2000

Tân Chân Long (+GP)

Hành động nhập vai

5687 người chơi

Tải ngay
Bá Đạo Anh Hùng [+GP]

Chiến Thuật

16383 người chơi

Tải ngay
7 Viên Ngọc Rồng [+GP]

Hành động nhập vai

39642 người chơi

Tải ngay
Lục Địa Rồng [+GP]

Hành động nhập vai

31883 người chơi

Tải ngay
Close