Hotline: 1900544454

Lục Địa Rồng S7: Mở Server mới lúc 10h ngày 31/05/2017

gaba
Khách hàng vip Nạp tiền

Lịch mở server

- Lục Địa Rồng S7

31/05/2017, 10h

- Lục Địa Rồng S8

30/05/2017, 13h

- Lục Địa Rồng S6

29/05/2017, 11h

- Lục Địa Rồng S5

29/05/2017, 10h

Xem thêm

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều khoản sử dụng là tổng hợp các quy định về quyền và trách nhiệm xuất phát từ các nguyên tắc nhằm đảm bảo quyền lợi của về thông tin cá nhân, mối quan hệ, tính ổn định của nhà cung cấp dịch vụ cũng như tuân thủ theo pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.


QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1:Giải thích từ ngữ:

1. Tài khoản VEGA ID: Là tài khoản để truy cập sử dụng một phần hoặc tất cả các sản phẩm của VEGA.

2. Chủ tài khoản: Là người sở hữu hợp pháp tài khoản VEGA ID.

3. VEGA: Công ty Cổ phần Bạch Minh (Vega Corporation).

4. Thông tin chứng thực: Giấy tờ tùy thân theo quy định trong Quy chế này là một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy phép lái xe. 5. Tài khoản liên kết: Là việc dùng tài khoản của Yahoo, Google và Facebook để đăng nhập vào tài khoản VEGA ID.


Điều 2: Nguyên tắc đăng ký tài khoản VEGA ID.

1. Tên tài khoản có độ dài từ 4 đến 16 ký tự, không bao gồm ký tự đặc biệt, không bắt đầu và kết thúc bằng ký tự ".", "_", không được chứa ký tự ".","_" liên tiếp nhau .

2. Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đăng ký tài khoản VEGA ID, thông tin sửa đổi, bổ sung tài khoản VEGA ID.

3. Ngoài việc tuân thủ Quy chế sử dụng VEGA ID này, bạn phải chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận, quy định, quy trình khác của VEGA khi sử dụng sản phẩm của VEGA được đăng tải công khai trên website sản phẩm của VEGA.

4. Bạn không được đặt tài khoản theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.

5. Khi sử dụng sản phẩm của VEGA, bạn phải lựa chọn sử dụng sản phẩm phù hợp với độ tuổi và chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận của từng sản phẩm được đăng công khai trên website của sản phẩm đó. 5. Khi sử dụng sản phẩm của VEGA, bạn phải lựa chọn sử dụng sản phẩm phù hợp với độ tuổi và chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận của từng sản phẩm được đăng công khai trên website của sản phẩm đó.

6. Khi sử dụng sản phẩm của VEGA, bạn phải lựa chọn sử dụng sản phẩm phù hợp với độ tuổi và chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận của từng sản phẩm được đăng công khai trên website của sản phẩm đó. 5. Khi sử dụng sản phẩm của VEGA, bạn phải lựa chọn sử dụng sản phẩm phù hợp với độ tuổi và chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận của từng sản phẩm được đăng công khai trên website của sản phẩm đó. Quy chế sử dụng VEGA ID có giá trị áp dụng từ ngày 24 tháng 11 năm 2013.


Close